Opsporing en Berging Duik

Is er iets waardevols overboord gevallen dan kunnen wij u helpen met zoeken onder water en naar boven halen.

Het gebeurt vaak, aan boord bezig met een klusje en uw horloge band breekt of uw buitenboordmotor glipt uit uw handen bij het klaarmaken van uw Dingie of bij het afmeren verliest u uw schroef.

In de meeste gevallen biedt een sterke magneet uitkomst, echter niet alles is magnetisch.

Een dreg anker maakt meestal schade en een netje laat soms uw horloge toch verdwijnen in de modder.

Wij beschikken over de nodige middelen om een zoekpatroon uit te voeren op zicht, dan wel met metaal detectie en Sonar.

Tevens beschikken we over 90Kg lift capaciteit, met hef ballonnen

Door snel handelen kan een buitenboordmotor “gered worden”, door hem snel boven te halen demonteren en conserven dan wel spoelen met gedemineraliseerd water en conservering olie.

Het raadzaam alle elektrische onderdelen te vervangen als deze in zout water hebben gelegen anders treden er zeer snel allerlei problemen op ten gevolge van corrosie.

door capillaire werking kan het zout diep in kabels doordringen en door spoelen met gedemineraliseerd water komt dit er niet meer uit.


Ligt u ten anker en valt er wat overboord vergeet dan niet uw positie vast te leggen doe dit zo snel mogelijk. de makkelijkste manier is de MOB knop (man over board).Dan kunnen we de startpositie voor onze zoektocht altijd terug vinden. Dit kan ook als u in een passantenhaven ligt zonder box nummer.

Maak wel een overweging of de waarde van het object meer is dan de kosten van de duik.

bij helder water is het meestal geen probleem echter in groen water met weinig zicht duurt een duik soms wel 1,5 uur voor er iets terug gevonden word.

Als het gaat om b.v een oude buitenboordmotor met weinig waarde en het en het is binnen een straal van 50 KM , bieden we aan om deze op te duiken vanwege milieuoverweging. Waarbij u afstand doet van het vervuilende object zonder verdere kosten.

Start tarief Duiken € 96,-

Kilometer vergoeding exclusief Tolwegen € 1,13 p/km eerste 50 km vrij

Daarna geld het uurtarief € 60,50

Wij komen desgewenst naar u toe in heel de benelux en Duitsland.

Let wel wij duiken alleen objecten gerelateerd aan pleziervaart dus geen beroepsvaart en Industrie

Tevens geen havens Dieper dan 6 meter met oog op de veiligheid.

Er word voor de duik een risicoanalyse uitgevoerd, mocht de uitkomst hiervan negatief zijn dan word er op dat moment niet gedoken. In overleg zal er een aanpak gezocht worden om de veiligheid van de duiker te waarborgen. Dit kan door een bodemscan uit te voeren bij zeer slecht zicht op mogelijk gevaarlijke objecten onder water zoals fiets wrakken tot assistentie van een tweede duiker.
Mocht er door extra maatregelen toch geen duik mogelijk zijn dan betaald u alleen eventuele reiskosten